1. Zboží, které je skladem můžete zakoupit přímo, toto zboží odesíláme obratem na dobírku.
Ve většině případů expedujeme následující pracovní den po objednání. Standardně zasíláme zboží prostřednictvím České pošty. K výsledné ceně jsou připočítávány zasílací náklady – zasíláme prostřednictvím České pošty – v drtivé většině se jedná o částku 144,-Kč při platbě na dobírku, či 98,-Kč při platbě převodem. Všechny ceny zasílacích nákladů jsou uváděny v Kč. Před uzavřením objednávky je možné zvolit způsob dodání i platby . Je možné zvolit jak standardní balík tak i OBCHODNÍ BALÍK, platbu dobírkou či převodem na účet (eBanka) předem, což sníží zasílací náklady na cca 98,-Kč. Ve výběru zasílacích nákladů jsou rozdílné sazby u zásilky pod 2kg a nad 2kg. Většinou při objednávce dokáže zákazník sám zvolit očekávanou hmotnost. Výsledná částka je účtována vždy podle skutečné hmotnosti zásilky – vámi zvolená hmotnost slouží především k Vaší co nejpřesnější orientaci ohledně výsledné ceny.

II. Objednání zboží
Objednání zboží prostřednictvím systému elektronického obchodu www.jn-models.cz, nebo doručením e-mailové objednávky na adresu Prodávajícího je považováno za závaznou objednávku. Objednávka musí obsahovat všechny potřebné údaje nutné k její realizaci (počet a druh zboží, jméno, adresu a kontaktní údaje Kupujícího). Objednávky je možno realizovat 24 hodin denně/7 dní v týdnu.
V případě objednání zboží prostřednictvím elektronického obchodu www.jn-models.cz Kupující obdrží obratem Oznámení o přijetí objednávky systémem na e-mailovou adresu zadanou v objednávce. Následně v co nejkratším čase obdrží Kupující na tutéž adresu Potvrzení objednávky spolu s platební výzvou. Případné slevy, na základě uveřejněné akční nabídky zboží, budou vypočítány v Potvrzení objednávky, nikoli v Oznámení o přijetí objednávky systémem elektronického obchodu. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část. V tomto případě Prodávající kontaktuje Kupujícího a informuje ho o vzniklé situaci. Uvedené ceny jsou v Kč


III. Platební podmínky
Objednané zboží je možno na základě výzvy k platbě zaplatit následujícími způsoby:
• bankovním převodem na účet vedený u Raiffeisen banky.
• v hotovosti není možná
• na dobírku není možné zaslat

Ceny jsou uvedeny v Kč.


IV. Dodání zboží
Objednané zboží je ve většině případů expedováno následující pracovní den po připsání platby na účet Prodávajícího v případě platby bankovním převodem, nebo následující pracovní den po objednání v případě zaslání na dobírku. V případě zdržení expedice je o tom Kupující vyrozuměn na e-mailové adrese uvedené v objednávce. Spolu se zbožím obdrží Kupující fakturu/daňový doklad se všemi potřebnými náležitostmi.
V případě nepřipsání platby na účet Prodávajícího do 10 kalendářních dnů je objednávka automaticky stornována a žádné straně z toho nevznikají žádné dodatečné povinosti.
Zboží je zasíláno doporučenou zásilkou (Česká pošta s.p.) na adresu Kupujícího uvedenou v objednávce zboží. V případě nevyzvednutí zásilky v termínu daném dopravcem, se zásilka vrací zpět Prodávajícímu. Za opětovné doručení si Prodávající účtuje expediční poplatek ve stejné výši.
K dispozici je tento způsob dopravy (balné je v ceně):
• doporučená zásilka Českou poštou. Cena podle platného ceníku České pošty a.s.
• zásilky s výškou větší než 5cm jsou posílány jako balíky. Cena podle platného ceníku České pošty a.s.

V. Odstoupení od smlouvy
V souladu s § 53 zákona č. 40/1964 Sb. má kupující právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dní od převzetí. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:
• Zboží doručit na adresu prodávajícího.
• Zboží doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní, včetně přiložené faktury a případných dárků obdržených se zásilkou. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží Vám bude vrácena kupní cena ponížena o adekvátní část. Neposílejte zboží na dobírku – nebude převzato.
• Doporučený způsob vrácení zboží je doporučenou zásilkou, která je evidována. V případě ztráty zásilky, byla-li poslána obyčejným psaním, nemá Kupující nárok na vrácení kupní ceny.
• V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
• Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží vyrobeného na přání Kupujícího
Prodávající se zavazuje Kupujícímu vrátit zaplacenou kupní cenu nejpozději do patnácti dnů od odstoupení, na bankovní účet, který je Kupující povinen sdělit Prodávajícímu. Není-li kupující již schopen zboží vrátit v původním stavu a nebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či poškození zboží), je Kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 obč. zák. nahradit v penězích – formou započtení na vrácenou kupní cenu, která je Kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.


VI. Reklamace zboží
Obdrží-li Kupující zboží s výrobní vadou, má právo jej reklamovat. Poškozené zboží je nutné pro posouzení oprávněnosti reklamace posoudit Prodávajícím. Vzhledem k povaze zboží není vždy nutné zboží zasílat zpět Prodávajícímu. Jako dokumentace často postačuje popis a fotografie vadného zboží. Je-li reklamace oprávněná, je bez zbytečných odkladů zasláno Kupujícímu totožné zboží na náklady Prodávajícího.
Záruční doba
Záruční doba pro reklamace se řídí §619-627 Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.


VII. Ochrana osobních údajů
Prodávající se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté mu Kupujícím bude chránit podle platných právních předpisů a nebude je poskytovat třetím stranám, s výjimkou údajů nezbytných pro dopravu zboží Kupujícímu.
VII. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 4. 2010. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.