Prohlášení o ochraně osobních údajů.
Jitka Nečasová,  provozovatel internetového obchodu www.jn-models.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.

Informace o zpracování osobních údajů  
Fyzická osoba Jitka Nečasová, JN-Models, IČ: 76476251, místem podnikání na adrese Praha 10 – Hostivař, U břehu 45/581, jakožto správce osobních údajů (dále také jen „Správce“) Vás tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů, a to pouze za účelem zpracování a odeslání uskutečněné objednávky.


Účel zpracování osobních údajů: oslovování formou emailu ohledně vyřízení objednávky a informací o odeslání objednávky.


Způsob zpracování osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovávány manuálně


Kategorie zpracovávaných osobních údajů: identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, doručovací a fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa).


Doba zpracování osobních údajů: do odvolání souhlasu


Zpracovatelé, příjemci a další subjekty, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty: Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám.


Subjekt osobních údajů má vůči Správci tato práva: 
•právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům, jejich opravu v případě nepřesností, nebo jejich výmaz, pokud pominul účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, či v případě, že byly       zpracovávány neoprávněně,
•právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
•právo souhlas kdykoliv písemně odvolat na emailové adrese jn-models@seznam.cz nebo poštou na adrese místa podnikání Správce,
•právo bez vzniku jakékoliv újmy neudělit souhlas se zpracováním osobních údajů Správci.


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto fyzické osobě Jitka Nečasová, IČ: 76476251, místem podnikání na adrese Praha 10 – Hostivař, U břehu 45/581, jakožto správci osobních údajů (dále také jen „Správce“) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, které jsem Správci sám poskytl a ke kterým jsem v minulosti již souhlas se zpracováním Správci udělil. Správce bude v případě udělení mého souhlasu (odpověď na zaslaný email) zpracovávat mé osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu za účelem zpracování a odeslání uskutečněné objednávky. Souhlas uděluji na dobu do případného mého odvolání souhlasu.
Prohlašuji, že jsem byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu, ke kterým uděluji souhlas, a to zejména na to, že mohu svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat na emailové adrese jn-models@seznam.cz nebo poštou na adrese místa podnikání Správce a dále, že mohu u Správce uplatnit veškerá další práva, které mi zaručují právní předpisy a která jsou uvedena výše v Informacích o zpracování osobních údajů, se kterými jsem se seznámil.